Szkolenia z samochodu hybrydowego i elektrycznego
w zakresie czynności obsługowych, uprawnień i diagnostyki.

Rozwój pojazdów hybrydowych i elektrycznych sprawił ich większą dostępność dla użytkowników.

Posiadanie samochodu elektrycznego niesie za sobą z poziomu użytkownika wiele zalet, choćby darmową możliwość tankowania energia samochodu, ale również szereg trudności w zakresie ich obsługi dla serwisu obsługującego tego typu pojazdy.

Celem projektu jest kompleksowe zapoznanie i przeszkolenie pracowników serwisów w zakresie wymaganych prawem polskich wymogów w zakresie bezpiecznego obsługiwania pojazdów zasilanych układami hybrydowymi w tym pod wysokim napięciem – HV (napięcia powyżej 60 V).

Ponadto będzie poruszony problem serwisu w zagadnieniach:

Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów hybrydowych.

Jakie uprawnienia powinien posiadać serwisant, technik serwisu, aby prawidłowo obsłużyć samochód z napędem hybrydowym.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do :

pracowników i klientów,

importerów i dilerów,

wypożyczalni samochodów,

firm leasingowych,

dystrybutorów oraz producentów części.

Szkolenie SEP – program szkolenia, sala szkoleniowa

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

Nasze programy są zawsze dostosowywane do potrzeb klienta.

Szkolenie techniczne – program szkolenia, warsztat

Warunkiem skuteczności zajęć jest odbycie ich w warsztacie bądź pomieszczeniu dostosowanym do warunków warsztatowych

 1. Pojęcie samochodu hybrydowego.
 2. Wymagane uprawnienia i kursy do prawidłowej i bezpiecznej obsługi samochodu z napędem elektrycznym oraz spalinowym.
 3. Bezpieczeństwo pracy – wymagania jakie spełniać powinien warsztat obsługujący samochody z układem silnika elektrycznego.
 4. Zabezpieczenie samochodu na miejscu pracy/stanowisku. Przygotowanie stanowiska.
 5. Wymagany sprzęt do obsługi pojazdu hybrydowego – elektryczny.
 6. Przypomnienie czym jest napięcie i natężenie prądu.
 7. Typy i rodzaje stosowanych akumulatorów oraz bezpieczeństwo pracy z nimi.
 8. Przygotowanie samochodu do pracy w serwisie. Kiedy należy i jak rozłączyć akumulator/napięcie w hybrydzie.
 9. Konsekwencje nie zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa pracy pod wysokim napięciem w samochodzie hybrydowym.
 10. Napęd – zasada działania i przekazu napędu. Podział na występujące rozwiązania na runku.
 11. Przegląd okresowy – jak go wykonać.
 12. Obsługa układu klimatyzacji – jak go wykonać.
 13. Obsługa układu hamulcowego – jak go wykonać.
 14. Obsługa układu kierowniczego – jak go wykonać.
 15. Obsługa układu przeniesienia napędu – jak go wykonać.
 16. Wymagany sprzęt diagnostyczny.
 17. Pomiary elektryczne HV oraz LV.

Nasze programy są zawsze dostosowywane do potrzeb klienta.

Szkolenie praktyczne – zajęcia praktyczne z wykorzystaniem toru do jazdy samochodem

Warunkiem prawidłowego wykonania zajęć jest odbycie ich na torze doskonalenia techniki jazdy, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo uczestników

 1. Diagnostyka usterek wymuszonych w pojazdach hybrydowych w warunkach drogowych.
 2. Omówienie poszczególnych parametrów pracy układów mechanicznych i elektrycznych pojazdów hybrydowych.
 3. Zależności pomiędzy sprawnością mechaniki, a prawidłowym działaniem układu elektrycznego sterowania pojazdu hybrydowego.
 4. Pojęcie Eco-drivingu.

Nasze programy są zawsze dostosowywane do potrzeb klienta.

Uzyskanie zaświadczenia

Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnego

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.